နဖူးစည်း ၁

ကြိမ်နှုန်းမြင့် ပါဝါအားသွင်း မော်ဂျူး